حسابداری و حسابرسی و مدیریت - نحوه محاسبه مالیات سال۹۲
 

نحوه محاسبه مالیات سال۹۲ :
جمع کل حکم(دریافتی ناخالص در فیش حقوقی) منهای (حق عایله مندی + حق اولاد + مبلغ ۸۳۳۰۰۰۰ریال) ضربدر ۱۰ درصد

(البته در مناطق محروم ضربدر ۵درصد می شود)

مثال: مالیات حکم با مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت زیر محاسبه میشود(متاهل و دارای یک فرزند)
۶۴.۳۸۸ = ۱۰٪ × (۸،۳۳۰،۰۰۰ + ۲۱۱۲۶۰ + ۸۱۴۸۶۰) - ۱۰۰۰۰۰۰۰

در مناطق محروم هم نصف مبلغ فوق یعنی ۳۲۱۹۴ ریال!

نکته: اگر جمع مبالغ داخل پرانتز بیشتر از مبلغ حکم شما بود مالیات شما صفر خواهد بود


برچسب‌ها: نحوه محاسبه مالیات سال۹۲

تاريخ : | | نویسنده : (((حسن حاجی حسینی ))) |